SÖZ ÖNCESİ DİL ve İLETİŞİM İŞLEVLERİNİN GELİŞİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ EĞİTİMİ

Kurucumuz Dr Gülçin Babaoğlu Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Prof Dr E. Rüya ÖZMEN hocamızın SÖZ ÖNCESİ DİL ve İLETİŞİM İŞLEVLERİNİN GELİŞİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ EĞİTİMİNE KATILDI. Dil ve iletişim becerilerinde yetersizliği olan çocuklarda (osb, zihinsel yetersizlik, gecikmiş konuşma) söz öncesi iletişim ve dil becerilerinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek formal, informal ölçü araçlarını tanıtmak, nasıl hazırlanacağını örneklendirmek, uygulama ilkelerini açıklamak ve informal ölçü araçları hazırlamak ve söz öncesi ve söz dönemindeki çocuklara dil ve iletişim becerilerini kazandırmak amacıyla öğretim yöntem ve tekniklerini tanıtmak, uygulanmasını videolarla örneklemek ve uygulama yeterliliklerini kazandırmak, amaçlanan kursun 1. modülü tamamlandı.