Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı (Fizyoterapi)
  • Bobath terapisi,
  • Floortime,
  • Uzay terapisi,
  • Kinesiotyping,
  • Manuel terapi,
  • Hidro Terapi,
  • Duyusal bütünleme terapisi

Bedensel engelli bireylerin var olan kaba ve ince motor becerilerini artırmak, belirli bir düzeyde tutmak ve kullandığı tüm ortopedik araç ve gereçlerden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim çalışmaları yürütüyoruz .