3. Uluslararası Disleksi Kongresine Katıldık

3. ULUSLARARASI DİSLEKSİ KONGRESİNE KATILDIK
Anaokulundan yaklaşık 3. sınıf seviyesine kadar okumayla ilgili aşağıdaki beceriler üzerine odaklanılmalıdır.

  • Ses birimsel farkındalık, (konuşulan kelimelerdeki bireysel seslerin farkında olma )
  • Fonetik bilgi / sesletim (harflerin sembollerini sesleri ile eşleme ve bu bilgiyi daha önce karşılaşmadığı kelimeleri okumada / çözümlemede kullanma)
  • Akıcılık (Kolay ve hızlı okuma)

Doç. Dr. Macid Ayhan Melekoğlu Osmangazi Üniversitesi Eskişehir,

GELİŞİMSEL KOORDİNASYON BOZUKLUĞU TANI KRİTERLERİ

  • Motor becerileri öğrenme ve koordineli yapma yaşıtlarına göre geridir.
  • Motor becerilerdeki sorun, günlük aktivitesini engellemekte kalitesini bozmaktadır.
  • Erken çocukluk çağından itibaren başlamalıdır.

Bu tablo diğer nörolojik durumlar ile açıklanamamıştır.

Prof.Dr. Burak Tatlı (İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Nörolojisi)
Gelişimsel koordinasyon bozukluğu ve disleksi iç içe geçmiş gibi, gelişimsel koordinasyon
bozukluğu ile ilgili yapacağımız çalışmalar disleksili bireylerde bir çok sorununda
çözümlenmesinde bizlere yardımcı olacak gibi duruyor.