AFAZİDE TERAPİ

Afazide Terapi

Afazi semptomlarından şüphelendiğimiz hastalarda dil yetersizliğine ilişkin değerlendirme amaçlı veri toplama oldukça detaylıdır. Dilin her bir bileşeninin tek tek ve her açıdan test edilmesi gerekir. Değerlendirmede spontan konuşma, adlandırma, tekrarlama, işitsel anlama, konuşma üretimi, okuma ve yazma gibi dile ait bilgi toplayabileceğiniz tüm modülleri kapsamalıdır. Hastada dil yetersizliklerine ilişkin hata farkındalığı olabilir veya olmayabilir. Değerlendirme süresi ve değerlendirme çeşidi mutlaka göz önüne alınmalıdır.

Afazide gerek değerlendirme gerekse terapide önerilen çeşitli yaklaşımlar vardır. Değerlendirmeler farklılaşsa da, terapiler bir şekilde hasarlanan dil modalitelerinin çalışılmasına (adlandırma, tekrarlama, işitsel anlama, konuşma üretimi, okuma ve yazma) yönelik alıştırmalara odaklanır. Afazinin apraksi ile görüldüğü durumlarda öncelikle apraksi, afazinin dizartri ile görüldüğü durumlarda ise önce dizartri terapilerinin başlatılması ve gerekli iyileşmenin izlenmesi halinde afazi yetersizliklerinin ele alınarak devam edilmesi uygundur.