Görsel Duyuru Başık / Tarih / Özet
15.05.2017/13:20
AFAZİ
AFAZİ Genel olarak afazi, bireyin dile ait sembolleri kullanmasını ve birbirinden farklı durumlara uygun biçimde davranmasını engelleyen bir...
15.05.2017/13:17
APRAKSİ
APRAKSİ İstemli hareket için gereken kas hareketlerini sıralama ve pozisyonlamada güçlükle kendini gösteren duyusal motor sorunlardır. Belli...
15.05.2017/13:11
CP'Lİ ÇOCUKLARDA YUTMA SORUNLARI
CP'li Çocuklarda Yutma Sorunları CP, beynin hızlı geliştiği dönemlerde non-progresif(ilerleyici olmayan) bir travmaya maruz kalması sonucu, vücut...
15.05.2017/13:08
DİZARTRİ
DİZARTRİ Konuşma üretiminde görev alan kasları inerve eden kranyal ve spinal sinirlerde motor uyarıların akışını bozarak alt ve üst motor nöron...
15.05.2017/13:06
DOĞAL DİL YAKLAŞIMI
DOĞAL DİL YAKLAŞIMI Dil ve iletişim becerilerinin öğretiminde kullanılan doğal yaklaşımın temeli, normal gelişim çizgisi gösteren çocuklar dilin...
15.05.2017/13:03
GELIŞİMSEL DİL BOZUKLUKLARI
GELİŞİMSEL DİL BOZUKLUKLARI Çeşitli hastalık ve bozukluklar dil gelişiminde gecikmeye ve¬ -veya atipik dil gelişimine neden olabilir. Bunlar arasında...
15.05.2017/13:01
İNME VE YUTMA BOZUKLUĞU
İnme Ve Yutma Bozukluğu İnme, Dünya Sağlık Örgütü tarafından hızla gelişen, 24 saat veya daha uzun süren, serebral işlevlerin fokal veya global...
15.05.2017/13:00
YUTMA SORUNLARI
Yutma Sorunları (Disfaji) Santral sinir sisteminin serebral korteksten bulbusa kadar bir çok düzeyinde bulunan yapılar yutma sürecine katılırlar....
15.05.2017/12:59
KONUŞMA BOZUKLUĞU TEDAVİSİ
Konuşma Bozukluğu Terapisi : Konuşma Bozukluğu Terapisi yapan kurumumuz tecrübeli ve uzman kadrosu ile hizmet vermektedir. Konuşma Bozukluğu...
15.05.2017/12:59
KONUŞMA BOZUKLUĞU EGZERSİZLERİ
Konuşma Bozukluğu Egzersizleri : Konuşma Bozukluğu Egzersizleri, konuşma organlarının (Dil, dudaklar, ses telleri vb.) işlevini yerine getirememesi...
15.05.2017/12:58
KONUŞMA BOZUKLUĞU NEDENLERİ ?
Konuşma Bozukluğu Nedenleri : Konuşma Bozukluğu Nedenleri, konuşma bozukluğunun çeşidine göre değişmektedir. Konuşma Bozukluğu Nedenleri...
15.05.2017/12:58
KONUŞMA BOZUKLUĞU NEDİR ?
Konuşma Bozukluğu Nedir : Konuşma Bozukluğu Nedir ile ilgili bilgi almak isterseniz MAKALELER bölümünde değinilmeye çalışılmıştır. Konuşma Bozukluğu...
15.05.2017/12:57
KONUŞMA BOZUKLUĞU NASIL GİDERİLİR ?
Konuşma Bozukluğu Nasıl Giderilir : Konuşma Bozukluğu Nasıl Giderilir konusunda uzmanlarımızın yapacağı değerlendirmeden sonra hastanın tanısına...
15.05.2017/12:49
SES BOZUKLUKLARI VE TERAPİSİ
Ses bozukluğu, kişinin yaşına ve/veya cinsiyetine göre, normal olmayan ses üretimi ve/veya sesin kalitesi, tizliği, şiddeti, tınısı ve süresinin uygun...
15.05.2017/12:42
RETT SENDROMU VE DIL TERAPISI
Rett Sendromu, dünyada çeşitli ırklarda ve etnik gruplarda, özellikle kız çocuklarında görülen nörolojik bir rahatsızlıktır. RS, ilk defa Dr. Andreas...