TODİCOGNİT Bilişsel Müdahale Uygulamaları Eğitimi

Kurucumuz Dr Gülçin Babaoğlu Dr Olcay Karaca (Nöroloji Uzmanı) Uzm. Cansu Kançeşme (Özel Eğitim Uzmanı) tarafından verilen TODİCOGNİT Bilişsel Müdahale Uygulamaları Eğitimine Katıldı.