OTİZM ABA Eğitimi

Koordinatörlerimiz Havva Tekcan Özpınar, Hamdiye Orhan Yurdan, Prof. Dr Binyamin Birkan hocamızın verdiği ABA eğitimine katıldılar.

ABA olarak kısaltılan Applied Behavior Analysis (Uygulamalı Davranış Analizi) uygulamalarının her yaşta otizmli bireyin gelişiminde önemli bir fark yarattığı bu konuda yayınlanmış binlerce bilimsel çalışmayla kanıtlanmıştır. ABA'nın 1999 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kamu Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca da otizmli çocukların tedavisinde etkili olduğu kabul edilmiştir.

ABA, bireyi öğrenmeye karşı motive ederek birçok durumda kullanabileceği beceriler kazandırır. Aynı zamanda sosyal açıdan kabul edilmesi zor öfke, tekrarlayıcı ve zarar verici davranışları azaltmak için etkili uygulamalar sunar.

Bu sertifika programının asıl hedefi kursun katılımcılarına otizmli bireylere çeşitli öğrenme ortamları ve olağan koşullarda gerekli becerilerin nasıl öğretilebileceğini, birey ve çevresi için olumlu sonuçlar doğuracak durumlarda nasıl hareket edilebileceğini kazandırmaktır. Programda katılımcılara en yeni ABA uygulamaları dünya standartlarında, en kapsamlı şekilde, bol görseller ve materyalleriyle aktarıldı.

ABA olarak kısaltılan Applied Behavior Analysis (Uygulamalı Davranış Analizi) uygulamalarının her yaşta otizmli bireyin gelişiminde önemli bir fark yarattığı bu konuda yayınlanmış binlerce bilimsel çalışmayla kanıtlanmıştır. ABA'nın 1999 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kamu Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca da otizmli çocukların tedavisinde etkili olduğu kabul edilmiştir.

ABA, bireyi öğrenmeye karşı motive ederek birçok durumda kullanabileceği beceriler kazandırır. Aynı zamanda sosyal açıdan kabul edilmesi zor öfke, tekrarlayıcı ve zarar verici davranışları azaltmak için etkili uygulamalar sunar.

Bu sertifika programının asıl hedefi kursun katılımcılarına otizmli bireylere çeşitli öğrenme ortamları ve olağan koşullarda gerekli becerilerin nasıl öğretilebileceğini, birey ve çevresi için olumlu sonuçlar doğuracak durumlarda nasıl hareket edilebileceğini kazandırmaktır. Programda katılımcılara en yeni ABA uygulamaları dünya standartlarında, en kapsamlı şekilde, bol görseller ve materyalleriyle aktarılacaktır.