Kurucumuz Dr. Gülçin Babaoğlu ve İşitme engelliler öğretmenimiz Nazlı Yıldıran Akbaş İLK VE ORTA DERECELİ OKULLARDA UYGULANAN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ konulu paneli sundular.

İLK VE ORTA DERECELİ OKULLARDA UYGULANAN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

Kaynaştırma yoluyla eğitim; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamaları kaynaştırma eğitimidir.

Öğrenci Kaynaştırma eğitimi uygulamasına Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ve İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu Yerleştirme Kararı ile alınır.

Zorunlu öğrenim çağında olup özel eğitime ihtiyacı olduğu tespit edilen yerleştirme kararı alınmış her bireyin okul ve kurumlara kaydı, yıllık çalışma takviminde belirlenen sürelerde kayıt kabulleri yapılır.

37-72 ay arasındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul öncesi eğitimi zorunludur. 72 ayını dolduran bireylerin kaydı ise ilköğretim kurumlarına yapılır. Zorunlu öğrenim çağında olup da okuma yazma bilmeyenler, yaşlarına bakılmaksızın birinci sınıfa kaydedilir .

Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulaması yapılan okul ve kurumlarda, BEP geliştirme birimi oluşturulur. Öğrencilerin takip ettikleri programlar temel alınarak eğitim performansı ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP hazırlanır. İlk yılın BEP ini RAM hazırlayarak kararla birlikte okula gönderir. Cevap 7- Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri okul ve kurumlarda eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP'lerini hazırlamak amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi oluşturulur.

Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi, okul/kurum müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında;

a) Bir özel eğitim görevi yapan öğretmen,

b) Bir rehber öğretmen,

c) Bir eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmen,

ç) Öğrencinin sınıf öğretmeni,

d) Öğrencinin dersini okutan ilgili alan öğretmenleri,

e) Öğrencinin velisi,

f) Öğrenci, olmak üzere çocukla temasta olan kişilerin katıldığı bir kuruldur.

Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulaması yapılan okul ve kurumlarda, 8. sınıfı tamamlayan öğrencilere normal öğrencilere verilen diploma verilir.İlköğretimde Kaynaştırma yolu ile eğitimlerine devam eden özel eğitim gerektiren öğrencilere, başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz.

Kaynaştırma yoluyla eğitim-öğretimlerine devam eden öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır. Bu öğrenciler, programında yer alan amaçlara göre değerlendirilir . Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin yetersizlik türü, eğitim performansı ve ihtiyacına göre; araç-gereç, eğitim materyalleri, öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirmede gerekli tedbirler alınarak düzenlemeler yapılır.Bulunduğu okulun eğitim programını veya denkliği olan bir programı (Kaynaştırma) izleyen öğrencilerin başarıları, devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak, değerlendirmelerde öğrencilerin BEP'leri dikkate alınır.

Kaynaştırma eğitiminde dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır.BEP hazırlama ve geliştirme biriminin kurulmalı.Olabildiğince alt sınıflarda kaynaştırma uygulamasına başlanmalı.

Öğrencilerin BEP leri her yıl mutlaka yenilenmeli

8. sınıf sonunda diploma verileceği göz önünde bulundurularak öğrencinin başarı değerlendirmesinin mevzuata uygun olarak geçer not ile değerlendirilmesine özen gösterilmeli . Tüm bu tedbirlere rağmen öğrencinin başarısız olabileceği ve durumda normal düzey başarısız öğrencilere uygulanan yönetmelik hükümlerinin bu öğrenciler için de geçerli olduğu unutulmamalıdır. (tüm BEP lerin , yazılı sözlü uygulamaların,alınan özel eğitim tedbirlerinin bunu kanıtlaması şartıyla) Özel eğitim kapsamındaki öğrencilerin sınav, proje, performans ödevleri ve ders içi performansları bireyselleştirilmiş eğitim programları dikkate alınarak değerlendirilir.