GÖLGE ÖĞRETMEN EĞİTİCİ EĞİTİMİNE KATILDIK

Kurumsal sistem danışmanımız Damla Oruç Başeskioğlu dan aldığımız destek koçu yetiştirme eğitimlerine gölge öğretmen eğitimlerini ekledik. Davranış değiştirme yöntemleri (Biruni Üniversitesi ÖG Nursinem Şirin) Çocukların duyusal farklılıkları (Ergoterapist Cemre Toktaş)Sosyalleşme ve İletişim için uygulanacak yöntemler ( Dır Floortime eğitmeni Elif Uygun) hakkında bilgiler aldık.
Ülkemizde yeni yeni başlamakla birlikte birlikte "gölge öğretmenlik" mesleği yurtdışında, özellikle Amerika’da ve Kanada’da, yaygın olarak uygulanmaktadır. Gölge öğretmenlik; davranışsal özellikleri nedeniyle, grupla hareket etme ve öğrenme becerilerinin desteklenmesi gereken bireyleri okul veya sınıf içinde gözlemleyen, gözlemlerini okul, aile ve uzmanlarla paylaşan, bu paylaşım sonucu; ihtiyaç duyulan mekânsal ve davranışsal desteği uygulamak sorumluluğunu alan bireylere verilen ünvandır. Çocukların tanıları ve öğrenme güçlükleri hakkında bilgi sahibidirler ve bu bilgileri eğitim ortamında uygun şekilde kullanırlar. Gölge öğretmen sağlanması çocuğun okula devam edebilmesi için en önemli ihtiyaçtır. Gölge öğretmen; çocuğun özel gereksinimlerini ve bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak okul hayatında çocuğa eşlik eder. Eğitim ortamında aile, okul ve çocuk üçgeninde aracı kişi olur. Gölge öğretmenin temel amacı; özel gereksinimleri olan çocuğa bağımsızlığını kazandırıp sınıf öğretmenine transfer etmek ve kendini tamamen geri çekmektir. www.egitimperest.com