Kurucumuz Dr Gülçin Babaoğlu Diskalkuli çalıştayına katıldı.

Diskalkuli (Matematik Öğrenme Güçlüğü)

Diskalkuli problemine sahip çocuklar sayıları öğrenmekte zorlanır,rakamları karıştırır, basit matematik işlemlerini yapamaz, problemleri anlamada ve çözüm yollarını bulmada sorun yaşarlar. 

Çocuklarımızın öncelikle dikkat ve dürtü kontrolü ile ilgili bir sorunları olup olmadığını ölçüyoruz. Bu iki parametreyi görsel ve işitsel beceriler yönünden değerlendiriyoruz. Biliyoruz ki çoğu zaman diskalkuli sorununa dikkat problemleride eşlik etmektedir.

Çocuğumuzun matematik becerilerinde yapabildiklerini ve yapamadıklarını saptayıp çocuğumuza özel, onun ihtiyaçlarını ön planda tutan bir program hazırlıyoruz. 

Çocuğumuz, sayı kavramını anlamada zorlanma, İşlem sembollerini ( +, -, / gibi)algılamada sıkıntı,

Aritmetik işlemleri ve Dört işlem yapmada zorlanma

Çarpım tablosunu öğrenmede sorun yaşama

Tarih, saat ve zaman kavramlarını öğrenmede zorlanma

Çok basamaklı sayıları algılama ve okumada zorlanma

Sayıları ve şekilleri gruplandırmada zorlanma

Geometrik şekiller arasındaki ilişkileri kavramada güçlük çekme

Problemleri anlamada ve çözüm yollarını bulmada zorlanma

Rakam karıştırma (6-9, 4-7 gibi)

Kesirli ifadeleri anlamada zorlanma

İşlemlerde sürekli on parmak kullanma

Negatif ve pozitif sayıları kıyaslama ve bunlarla işlem yapmada zorlanma gibi durumlarla karşı karşıya olabilir.

Biz çalışmalarımızda  işitsel ve işleme hızını güçlendirmeyi hedefleyen egzersizler yapıyoruz.

Görsel Beceriler: Görsel ayrıştırma, görsel hafıza, görsel- mekansal ilişkiler, görsel şekil değişmezliği, görsel sıralı hafıza becerilerini ölçüp sorun yaşadığı becerilerde program oluşturuyoruz. 

Sözel Beceriler:  işitsel algılama, kısa ve uzun süreli işitsel hafızada problemler yaşıyorsa örneğin, benzer sese sahip rakamları/sayıları ayırt edemeyebilir.  Bu problemlerle ilgili egzersiz programları oluşturuyoruz.

İşleme Hızı: işleme hızları yavaştır. Edinilmiş bilgiyi, hızlıca depodan çıkartamayabilirler.

Matematik öğrenmenin muhakkak keyifli bir yolu var.