Hizmet içi eğitim saatinde Tuncay İşler öğretmenimiz OTİZM OLAN ÇOCUKLARIN GEÇİŞLER SIRASINDA SERGİLEYEBİLECEKLERİ PROBLEM DARANIŞLARI ÖNLEMEK ÜZERE KULLANILAN GEÇİŞ STRATEJİLERİ hakkında bilgi verdi.

Otizm erken çocukluk döneminde ortaya çıkan çocukların günlük yaşam işlevlerini gerçekleştirmede sorunlar yaşamalarına neden olan farklı bağlamlarda ve derecelerde gözlenen sosyal etkileşim ve iletişim yetersizliklerinin yanı sıra sınırlı ve yineleyici davranış ilgi ve etkinlik örüntüleriyle gözlenen nöro-gelişimsel bir bozukluktur. Problem davranışlar otizmi olan çocukların etkileşim ve iletişim becerilerinin gelişiminde yetersizliklere yol açmakta öğretimi kesintiye uğratmakta ve bu çocukların normal gelişim gösteren akranlarıyla etkileşim kurmalarını engelleyerek sosyal olarak ayrışmalarına sebep olmaktadır. Bu nedenle otizmli çocukların hazırlanan öğretim programlarına etkin biçimde katılmalarını ve yararlanabilmelerini, genel eğitim sınıflarında eğitimlerini sürdürebilmelerini sağlamak ve toplumsal yaşama aktif bir şekilde katılabilmeleri için çocukların problem davranışlarını ortadan kaldırmak gerekmektedir.  Evde, okulda, iş yerinde ya da toplumsal ortamlarda bir etkinliği sonlandırıp yeni bir etkinliğe başlamayı ya da bir ortamdan ayrılıp farklı bir ortama geçmeyi gerektiren durumlar olarak  geçiş olarak tanımlanmaktadır. Geçişler öğretim etkinliklerine göre daha az yapılandırılmış olmalarına ve çocukların beklenen davranışları açık bir biçimde ortaya koymamaları nedeniyle çocuklarda problem davranışlara neden olmaktadır.  Geçişler sırasında harcanan sürenin, bir okul gününün neredeyse üçte birini oluşturduğunu göz önünde bulundurulursa geçişler ile ilgili sorun yaşayan otizmli bireylerin bu zaman dilimlerinde problem davranış sergileme olasılıkları yüksek olacaktır.  Otizmi olan çocukların aynılığı koruma isteğinde olmaları , etkinlik geçişlerinde tahmin edilebilirliğe gereksinim duymaları ve sınırlı davranış biçimlerine sahip olmaları otizmli bireylerde problem davranış göstermelerine sebep olmaktadır. Geçişleri reddetme ve geçişlere direnç gösterme şeklinde sergilenen bu davranışlar hem öğretmenler hem de ebeveynler tarafından sorunlar yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu sorunlar da bireyin genel eğitim ortamından uzak kalmasına ve toplumdan ayrışmalarına sebep olmaktadır. Geçiş davranışlarının erken yaşlarda çocuklara kazandırılması onların kaynaştırma ortamlarında daha bağımsız olmalarına katkıda bulunmakta ve kaynaştırma uygulamalarının başarısını arttırmaktadır. Bu nedenle otizmi olan bireylere öğretim programlarında geçiş stratejilerine yer vermek oldukça önemlidir ve programdaki amaçlarımızın başında problem davranışları azaltmak yer almalıdır. Geçişler sırasında Problem davranışları azaltmak için geçiş stratejileri kullanılmalıdır. Geçiş stratejileri etkinlik ortam veya rutinler arasındaki geçişler sırasında bireye tahmin edilebilirliği arttıran ve olumlu geçiş oluşturmak amacıyla kullanılan stratejilerdir.

Kaynak: Emrah Gülboy, Şerife Yücesoy-ÖZKAN