Hizmet İçi Eğitim, Ali YAMAÇLI,

Bu haftaki eğitimimizde özel gereksnimli bireyler ile yapılan bireysel eğtimlerin özel eğitimin temelini oluşturan yapılandırılmış, planlı ve ölçülebilir olmasının eğitm öğretim üzerindeki etkileri ve bunun sürekliliği ile bireyin kazanımlarının takibi ve somutlaştırılmasının kolaylaştırılması yönünde bilgiler veirilmiştir.